GRADBENI INŽENIRING KOŠUTA

strokovni nadzor | tehnično svetovanje | projektiranje
vodenje objektov | strokovni nadzor | projektiranje
Galerija 1 | Galerija 2 | Galerija 3 | Galerja 4 | Galerija 5 | Galerija 6 | Galerija 7 | Galerija 8 | Galerija 9 | Galerija 10 | Galerija 11 | Galerija 12 | Galerija 13 | Galerija 14 | Galerija 15 | Galerja 16 | Galerija 17

Strokovni nadzor

 

 

 

V okviru strokovnega nadzora izvajamo:

• razpis del za pridobivanje ponudb, pregled in analizo le teh
• pripravo pogodbe za izvajanje del
• nadzor nad izvedbo del v skladu s potrjeno tehnično dokumentacijo
• nadzor nad kvaliteto del, uporabo predpisov, standardov, rokov izgradnje
• pregled in potrjevanje gradbene knjige in obračunskih situacij
• vodenje operativnih sestankov na objektu
• pripravo dokumentacije za tehnični pregled objekta
• izjavo o zanesljivosti objekta
• pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt

©2016 GIK - Gradbeni inženiring Košuta, Darko Košuta s.p