GRADBENI INŽENIRING KOŠUTA

strokovni nadzor | tehnično svetovanje | projektiranje
vodenje objektov | strokovni nadzor | projektiranje
Galerija 1 | Galerija 2 | Galerija 3 | Galerja 4 | Galerija 5 | Galerija 6 | Galerija 7 | Galerija 8 | Galerija 9 | Galerija 10 | Galerija 11 | Galerija 12 | Galerija 13 | Galerija 14 | Galerija 15 | Galerja 16 | Galerija 17

Projektiranje in upravni postopek za gr. dovoljenje

 

- LEGALIZACIJA STANOVANJSKE HIŠE ¨LISJAK¨ - Renče
- STANOVANJSKA HIŠA ¨HORVAT¨ - Nova Gorica
- STAVANJSKA HIŠA ¨GREGORIȨ - Prvačina
- STANOVANJSKA HIŠA ¨VUGA¨ - Loke
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ŠPACAPAN¨ - Šmihel
- LEGALIZACIJA STAN. - GOSP. OBJEKTA ¨FIGELJ¨ - Šempas
- POSLOVNI OBJEKT ¨SIMP d.o.o.¨ - Batuje
- LEGALIZACIJA STANOVANJSKE HIŠE ¨PERDEC¨ - Korita
- LEGALIZACIJA PRIZIDKA ST. HIŠE ¨PERŠOLJA¨ - Imenje
- AVTOMEHANIČNA DELAVNICA ¨REMEC¨ - Osek
- GOSPODARSKO POSLOPJE ¨PLESNIČAR¨ - Podgozd
- REKONST. RAZV. CENTRA ¨DRUŠTVO PLANOTA¨ - Grgarske ravne
- GARAŽA ¨CEJ¨ - Voglarji
- ŠIVALNICA ¨ŠPACAPAN¨ - Ozeljan
- PRIZIDEK K ST. HIŠI ¨SAVIȨ - Ozeljan
- LEGALIZACIJA STAN.-GOSP. OBJEKTA ¨PRINČIȨ- Plešivo
- POSLOVNI OBJEKT ¨APIA d.o.o.¨ - Šempeter
- AVTOELEKTRIČARSKA DELAVNICA ¨CERNATIȨ - Šempas
- LEGALIZACIJA PRIZIDKA ST. HIŠE ¨PLESNIČAR¨ - Voglarji
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ŽGUR¨ - Šempas
- POSLOVNI OBJEKT ¨KLAUT¨ - Šempeter
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KOŠUTA¨ - Ozeljan
- STANOVANJSKA HIŠA ¨BIZAJ¨ - Podsabotin
- LEGALIZACIJA STAN. - GOSP. OBJEKTA ¨KONIȨ - Kempršče
- LEGALIZACIJA STAN. HIŠE ¨ŠVAGELJ¨ - Volčja draga
- LEGALIZACIJA STAN. HIŠE ¨MORINA¨ - Osek
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ABRAM¨ - Vogrsko
- LEGALIZACIJA PRIZIDKA ¨MUŽIȨ - Plešivo
- GOSPODARSKO POSLOPJE¨ ÄBRAM – Volčja draga
- LEGALIZACIJA GOSP. POSLOPJA ¨GORJUP¨- Lokovec
- STANOVANJSKA HIŠA ¨JURETIȨ- PRVAČINA
- VEČSTANOVANJSKA HIŠA ¨SKRIL d.o.o.¨- BILJE
- LEGALIZACIJA STAN. HIŠE ¨FIKFAK¨ - IMENJE

©2016 GIK - Gradbeni inženiring Košuta, Darko Košuta s.p