GRADBENI INŽENIRING KOŠUTA

strokovni nadzor | tehnično svetovanje | projektiranje
vodenje objektov | strokovni nadzor | projektiranje
Galerija 1 | Galerija 2 | Galerija 3 | Galerja 4 | Galerija 5 | Galerija 6 | Galerija 7 | Galerija 8 | Galerija 9 | Galerija 10 | Galerija 11 | Galerija 12 | Galerija 13 | Galerija 14 | Galerija 15 | Galerja 16 | Galerija 17

Projektiranje

 

 

Izdelava :

• idejnih zasnov ( IDZ )
• idejnih projektov (IDP)
• dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
• projektov za izvedbo (PZI)
• projektov izvedenih del (PID)

Ostalo :

• pridobivanje vseh potrebnih soglasij
• vodenje upravnega postopka za gradbeno dovoljenje

©2016 GIK - Gradbeni inženiring Košuta, Darko Košuta s.p