GRADBENI INŽENIRING KOŠUTA

strokovni nadzor | tehnično svetovanje | projektiranje
vodenje objektov | strokovni nadzor | projektiranje
Galerija 1 | Galerija 2 | Galerija 3 | Galerja 4 | Galerija 5 | Galerija 6 | Galerija 7 | Galerija 8 | Galerija 9 | Galerija 10 | Galerija 11 | Galerija 12 | Galerija 13 | Galerija 14 | Galerija 15 | Galerja 16 | Galerija 17

Strokovni nadzor

 

V referenčni listi STROKOVNEGA NADZORA si lahko ogledate seznam po posameznih sklopih in sicer:

- stanovanjske hiše,
- rekonstrukcija objektov ,
- poslovni objekti
,
- energetska prenova fasad,
- ostali nadzori.

©2016 GIK - Gradbeni inženiring Košuta, Darko Košuta s.p