GRADBENI INŽENIRING KOŠUTA

strokovni nadzor | tehnično svetovanje | projektiranje
vodenje objektov | strokovni nadzor | projektiranje
Galerija 1 | Galerija 2 | Galerija 3 | Galerja 4 | Galerija 5 | Galerija 6 | Galerija 7 | Galerija 8 | Galerija 9 | Galerija 10 | Galerija 11 | Galerija 12 | Galerija 13 | Galerija 14 | Galerija 15 | Galerja 16 | Galerija 17

Tehnično svetovanje

 

 

 

• svetovanje pri nakupu zemljišča ali starega objekta
• svetovanje pri legalizacijah objektov
• svetovanje pri rekonstrukciji starih objektov
• svetovanje pri izboru izvajalcev del na objektu
• izdelavo ocen investicij
• izdelavo popisov del za ponudbe
• izdelavo ponudb in obračunov izvedenih del
• svetovanje pri energetski prenovi fasad-eko sklad
• svetovanje pri gradnji pasivnih objektov

©2016 GIK - Gradbeni inženiring Košuta, Darko Košuta s.p